Öppna kurser

Dessa kurser kan man börja på när som helst och genomföra i eget tempo. Ni får tillgång till materialet under 6 månader samt en omfattande dokumentation.
Kurserna ges på portalen Mitt Klassrum, ett svenskt digitalt klassrum utvecklat för e-kurser

Kurser finns på tre olika nivåer:

Pris offereras på förfrågan »

20130719137421985013F1cMVu201307191374219834EYysbtbs201404071396896524ii1qV59H201404071396895803XQcANhci201404091397026092dFZ77Vww201404091397025912BC8wwh382014040813969405012dLvkJsW2013071913742198438BxBjhLV201404071396895860C2qVNfxb