Hållbart byggande företag

Företag inom byggsektorn har många anledningar att öka kunskapen om hållbart byggande. Hållbart byggande har både ekonomiska, ekologiska och fysiologiska fördelar. Genom att öka kunskapsnivån inom företaget ökar också konkurrenskraften.

Här är några av de fördelar kurserna i hållbart byggande ger:

  • Driftskostnader och underhållskostnader blir lägre
  • Man kan undvika att bygga in framtida risker
  • Lånekostnader och försäkringskostnader kan sänkas
  • Ökat mervärde för brukarna är värdehöjande 
  • Helhetssyn som omfattar både ekologi, ekonomi och friska hus.
  • Underlättar arbetet med att kunna redovisa miljöpåverkan
  • Få tillgång till metoder och kunskap internationellt
  • Tillämpa en unik modell för styrning av hållbara projekt.

Kurserna är utvecklade av Urban Persson som har forskat och doktorerat i styrning av hållbart byggande på Lunds Tekniska Högskola. Han har under 20 år undervisat inom universitet och högskola samt har även erfarenhet av praktiskt byggande.


För att se kursutbudet, se menyn till höger!

2014040813969405012dLvkJsW201404071396895860C2qVNfxb201404091397025912BC8wwh38201404091397026092dFZ77Vww201307191374219834EYysbtbs201404071396895803XQcANhci201404071396896524ii1qV59H20130719137421985013F1cMVu2013071913742198438BxBjhLV