Hållbart byggande privat

Sustainable Construction håller kurser för dig som är intresserad av att bygga eller renovera miljövänligt och långsiktigt hållbart.

De pedagogiskt utformade kurserna är internetbaserade och du kan i lugn och ro arbeta igenom varje kursavsnitt i egen takt. Du får tillgång till varje kurs och ett omfattande kursmaterial under sex månader. 

Lär dig hur du själv genomför hållbart byggande och renovering med en helhetssyn som omfattar både ekologi, ekonomi och friska hus. Se hur du kombinerar hållbarhet och byggregler samt sköter kontakter med myndigheter. Kurserna kräver inga särskilda förkunskaper.

Kurserna är utvecklade av Urban Persson som har forskat och doktorerat i styrning av hållbart byggande på Lunds Tekniska Högskola. Han har under 20 år undervisat inom universitet och högskola samt har även erfarenhet av praktiskt byggande.


För att se kursutbudet, se menyn till höger! 

201404091397026092dFZ77Vww201307191374219834EYysbtbs2014040813969405012dLvkJsW201404071396895860C2qVNfxb201404071396895803XQcANhci201404091397025912BC8wwh382013071913742198438BxBjhLV20130719137421985013F1cMVu201404071396896524ii1qV59H