Konsulttjänster i hållbart byggande

Vi erbjuder konsulttjänster i styrning för hållbart byggande. Det gäller byggnader under hela livscykeln, nybyggnadsprojekt från tidigt skede till projektavslut och överlämning samt vid projektövertagande, driftstart, underhållsplanering, ombyggnad och rivning/demontering

Pris offereras på förfrågan »

201404091397025912BC8wwh38201404071396895860C2qVNfxb201307191374219834EYysbtbs20130719137421985013F1cMVu201404071396895803XQcANhci201404091397026092dFZ77Vww201404071396896524ii1qV59H2014040813969405012dLvkJsW2013071913742198438BxBjhLV