Konsulttjänster i hållbart byggande

Vi erbjuder konsulttjänster i styrning för hållbart byggande. Det gäller byggnader under hela livscykeln, nybyggnadsprojekt från tidigt skede till projektavslut och överlämning samt vid projektövertagande, driftstart, underhållsplanering, ombyggnad och rivning/demontering

Pris offereras på förfrågan »

2014040813969405012dLvkJsW201307191374219834EYysbtbs20130719137421985013F1cMVu201404091397026092dFZ77Vww201404091397025912BC8wwh38201404071396896524ii1qV59H201404071396895803XQcANhci201404071396895860C2qVNfxb2013071913742198438BxBjhLV