Sustainable Construction ger kurser i hållbart byggande

Lär dig bygga långsiktigt hållbart och sänk både drifts- och underhållskostnader.

Öka din medvetenhet för byggande och boende i hus som är sunda, både ur teknisk och fysiologisk synpunkt.  

Sustainable Construction erbjuder internetbaserade utbildningar för

  • privatpersoner
  • fastighetsbolag
  • byggföretag
  • konsulter

Utbildningarna i hållbart byggande passar dig som är intresserad av eller arbetar med nybyggnad eller renovering. Du genomför e-kurserna när och där det passar dig och i ditt eget tempo.

Kurserna i hållbart byggande finns för olika kunskapsnivåer. De kan också skräddarsys efter säskilt önskemål och hållas på plats för mindre eller större grupper.

Kurserna är utformade av Urban Persson, tekn. doktor i hållbart byggande vid Lunds Universitet. Urban Persson har lång egen erfarenhet av byggande och förvaltande

201404071396895860C2qVNfxb2014040813969405012dLvkJsW20130719137421985013F1cMVu201404091397025912BC8wwh38201404091397026092dFZ77Vww201404071396896524ii1qV59H2013071913742198438BxBjhLV201404071396895803XQcANhci201307191374219834EYysbtbs