Vem är Urban Persson?

Jag doktorerade 2009 med avhandlingen Management of sustainability in construction works” som tar upp hur man definierar och styr de komplexa sambanden när det gäller hållbart byggande under hela byggprocessen. Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor i byggprocessen sedan tidigt 90-tal med början som lärare och som involverad i uppbyggnaden av utbildningen Ekobyggingenjörer på Mitthögskolan i Östersund och sedan som timlärare på Lunds Universitet, avdelningen för Byggproduktion.
Min karriär började som arbetsledare och platschef i Åre åt Skanska efter min ingenjörsutbildning. På 80-talet flyttade jag söderut till Lund och studerade till civilingenjör, arbetade som konsult i bygg- och projektledning för bostads- och kontorsprojekt i Malmö och som VD och delägare i ett mindre fastighetsbolag. Förutom att utveckla e-kurser på Sustainable Construction arbetar jag som konsult i hållbart byggande.
Länk till “Management of sustainability in construction works”:
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1486689&fileOId=1486713

20130719137421985013F1cMVu2013071913742198438BxBjhLV2014040813969405012dLvkJsW201404091397026092dFZ77Vww201404071396895860C2qVNfxb201404071396895803XQcANhci201404071396896524ii1qV59H201307191374219834EYysbtbs201404091397025912BC8wwh38